Uitnodiging online Pitch-bijeenkomst 'Zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek in gesprek over palliatieve zorg'

16-12-2021 Consortium Zuidwest Nederland
Uitnodiging online Pitch-bijeenkomst 'Zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek in gesprek over palliatieve zorg'

Dinsdag 8 februari, 14.30-17.00 uur

Wil je meedenken over hoe we de palliatieve zorg in de regio Zuidwest-Nederland (ZWN) kunnen verbeteren? Sluit dan aan bij deze online bijeenkomst van het Consortium Palliatieve Zorg ZWN. 

Jouw collega’s uit de zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek delen in een korte pitch hun idee, vraag, of goede voorbeeld. Zij zijn op zoek naar medestanders; naar mensen die mee willen denken en eventueel aan willen haken. In de break-out rooms kun je hier met de pitchers over in gesprek. Daarnaast informeren we je over de lessen en ervaringen van de lerende netwerken die vorig jaar gestart zijn in Zuidwest-Nederland. 

Doelen
Het delen van de lessen van de huidige lerende netwerken van ZWN. En patiënten, naasten en professionals uit de zorg, onderwijs en onderzoek in de regio ZWN met elkaar in verbinding brengen om (eenmalig of frequenter) van elkaar te leren op het gebied van palliatieve zorg. 

Voor wie 
Patiënten, naasten, zorgverleners, bestuurders, beleidsmedewerkers en onderzoekers actief in Zuidwest-Nederland; iedereen met een hart voor palliatieve zorg is welkom. 

Organisatiecommissie
Coördinatieteam Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland

Aanmelden
Via deze link

Oproep pitchers 
We hebben nog plaats voor enkele pitchers. We nodigen iedereen die rondloopt met vragen, plannen of ideeën m.b.t. palliatieve zorg uit om deze in de etalage te zetten! Meld je uiterlijk 25 januari 2022 bij Anne Kors-Walraven.

Programma 
14.25 Inlog bijeenkomst 

14.30 Welkom Ingrid Pladdet
14.40 Het lerend netwerk palliatieve zorg voor mensen met belemmerde toegang tot reguliere palliatieve zorg Michael Echteld
14.50 Het lerend netwerk implementatie in de palliatieve zorg 
Arianne Stoppelenburg en Eunice Da Veiga Mendes
15.00 Evaluatie informatiewaaier longkanker stadium IV Studenten Avans Hogeschool minor Projectmatig innoveren in de zorg
15.10 Het onderwijsknooppunt ZWN Marieke Groot
15.20 Korte pauze
15.25 Luister in twee rondes naar de pitches over vraagstukken en ideeën m.b.t. de palliatieve zorg en ga hier met uw collega’s over in gesprek. 

 • Regionale themabijeenkomsten Agnes van der Heide 
  Ik doe deze pitch omdat ik op zoek ben naar nieuwe verbinding binnen ons consortium. Mijn voorstel zou zijn op zoveel  mogelijk te focussen op inhoud en zo weinig mogelijk op vergaderen, processen en structuren. Mijn idee is om 2-4 keer per jaar een online discussie-uurtje te organiseren over een onderwerp dat leeft in de regio. Opzet, doel en inhoud kunnen wisselen, al naar gelang het onderwerp. Ik zoek naar mensen vanuit onderzoek, onderwijs en praktijk die willen helpen om dit jaar 2-4 van deze uurtjes te organiseren.
 • Zorg voor digitaal nalatenschap Erica Witkamp
  Nu we steeds meer online leven, wordt het ook steeds belangrijker om na te denken wat we met dat leven  willen als we sterven. Maar als we niet goed zorgen voor onze digitale sporen laten we nabestaanden ermee zitten. Zorgverleners praten hier nog maar weinig over met patiënten en naasten. Ik zou graag met mensen uit de  praktijk, het onderwijs en onderzoek een lerend netwerk vormen waarin we samen methoden ontwikkelen om patiënten en naasten hierbij te ondersteunen. Omdat ook dat steeds meer onderdeel zal worden van goede palliatieve zorg.
 • Hospice met doelgroepbedden John Kremer
  Is er behoefte aan hospicezorg voor specifieke doelgroepen, zoals psychogeriatrische of gerontopsychiatrische zorgvragers?
 • Zorgdilemma’s in de levenseindezorg bij mensen met dementie Sharissa Corporaal
  Ik doe deze pitch omdat ik op zoek ben naar zorgprofessionals die ervaringen willen delen over hun dilemma’s bij levenseindezorg voor mensen met dementie en communicatie met naasten, en samen willen werken aan een praktijkgericht onderzoek over het voorkómen van die dilemma’s. 
 • Fysieke zorginnnovatie Onno Helder
  Zorgmedewerkers komen in hun werk vaak praktische problemen tegen die ze zelf provisorisch oplossen met gaasjes of leukoplast. Deze inventiviteit is ook terug te vinden bij patiënten. Veel praktijkproblemen kunnen definitief worden opgelost door slimme technische innovaties. Create4Care van het Erasmus MC is een afdeling die bijdraagt aan veiligere patiëntenzorg en verbetering van het arbeidsproces. Dit doen we in co-creatie met de eindgebruikers en veelal in samenwerking met Hogeschool Rotterdam. Meer dan 20 zorginnovaties zijn inmiddels in gebruik. Graag zou ik met jullie in gesprek gaan over welke praktijkproblemen jullie ervaren. Vervolgens kunnen we een eerste inventarisatie doen hoe (en onder welke condities) een fysieke zorginnovatie een oplossing zou kunnen bieden.
 • Casemanagement palliatieve zorg Fieke Donkers 
  Ik doe deze pitch omdat wij in het Zeeuwse aan het onderzoeken zijn om casemanagement Palliatieve Zorg op te zetten. Uit onderzoek is gebleken dat deze behoefte vooral bij de patiënt en zijn naasten aanwezig is. Ook neemt de betrokkenheid van een casemanager werkdruk weg van de betrokken zorgmedewerkers, waaronder de huisarts. Een casemanager heeft meer tijd voor de patiënt, is laagdrempeliger bereikbaar en creëert een overzicht voor de patiënt en zijn naasten. Aan welke kwaliteiten moet een casemanager minimaal voldoen en moet dit een generalist of specialist zijn. Wij zijn op zoek naar goede praktijkvoorbeelden en vooral benieuwd hoe de financiering is geregeld.

16.50 Afsluiting Ingrid Pladdet 
17.00 Einde bijeenkomst 

Kosten
Deelname is gratis

Aantal deelnemers
30-80. 

Inlichtingen
Inhoudelijk: Anne Kors-Walraven
M.b.t. de aan- en afmelding: Ria Bouma