Uitnodiging Online Eindejaarsbijeenkomst Propallia

18-11-2021 Consortium Propallia
Uitnodiging Online Eindejaarsbijeenkomst Propallia

21 december 15.30-17.00

Wat hebben we in 2021 bereikt in de palliatieve zorg en waar willen we in 2022 naartoe?

Tijdens deze Eindejaarsbijeenkomst maken we de balans op en blikken we vooruit. De vertegenwoordigers van Propallia uit de zorgpraktijk, onderzoek, onderwijs en de Patiënten- en Naastenraad vertellen in een korte pitch wat ze bereikt hebben in 2021 en wat de plannen zijn voor 2022. 

Ook andere organisaties in de Propallia-regio krijgen de gelegenheid hun resultaten en plannen op het gebied van palliatieve zorg te delen in een korte pitch. Er is natuurlijk ook gelegenheid tot netwerken in onze gezellige breakout rooms.

Kom je ook? Het gaat om een online bijeenkomst via Zoom. Graag aanmelden voor 14 december via a.kors@stichtingfibula.nl Geef daarbij ook aan of je namens jouw organisatie een 2-minuten pitch wilt houden. 
 
Programma

15.25 Inloop
15.30 Welkom en Propallia in 2021 en 2022  door Stefan Fiselier, voorzitter Propallia
15.40 De Patiënten- en Naastenraad door Henk Kamphuis
15.45 De zorgpraktijk. Met pitches over:
            • NPZ Midden-Holland door Ineke Weverling
            • NPZ Westland, Schieland, Delfland door Jopke Kruyt
            • NPZ Haaglanden door Sven Zeilstra
            • NPZ Zuid-Holland-Noord door Maaike Scheffer
            • Netwerk Integrale Kindzorg door Leandra Beelo
            • Consultatie door Annemarie Schot
16.00 Netwerken in breakout rooms
16.15 Onderwijs en onderzoek. Met pitches over:  
           • Onderwijsknooppunt door Jopke Kruyt
           • UNC-ZH door Rens Saat
           • Oog voor Naasten door Marcella Tam
           • Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC door Yvette van der Linden
16.30 Pitches diverse instellingen
16.40 Netwerken in breakout rooms  
16.55 Afsluiting
17.00 Einde