Propallia en Corona

20-05-2020 Consortium Propallia
Propallia en Corona

Binnen Propallia wordt veel aan kennis- en informatiedeling gedaan. Zeker nu, tijdens de corona-crisis, blijkt hiervan de meerwaarde. Daarom overleggen de vier palliatieve netwerken, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg, consulenten palliatieve zorg, IKNL en patiënten en naasten tweewekelijks met elkaar (via teleconference) om snel eventuele knelpunten m.b.t. corona en palliatieve zorg te signaleren en goede voorbeelden te delen. Samen zijn we sterker. 
 
Op Palliaweb vindt u alle actuele informatie over palliatieve zorg aan patiënten (en naasten) met het coronavirus in de verschillende zorgsettingen. Ook vindt u er handreikingen, goede voorbeelden en praktische informatie.