Onderwijsknooppunt Propallia

26-01-2021 Consortium Propallia Projecten Propallia
Onderwijsknooppunt Propallia

Het onderwijsknooppunt van Propallia is de plek waar vertegenwoordigers vanuit het mbo, hbo, wo onderwijs, bij- en nascholing, patiënten en naasten, onderzoek en zorgpraktijk bij elkaar komen met als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren door in te zetten op onderwijs. 

Wie zijn het?
De deelnemers aan het onderwijsknooppunt vanuit het onderwijs zijn veelal docenten en/of onderwijsontwerpers. Momenteel zijn de volgende instellingen vertegenwoordigd: ROC Mondriaan, mboRijnland, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, LUMC, consultatieteam palliatieve zorg, Marente (verpleeghuis en thuiszorg), netwerk palliatieve zorg DWO, Patiënten en Naastenraad Propallia en Propallia.

Hieronder een overzicht van de leden:

 • ROC Mondriaan: Isabelle Booden
 • Hogeschool Leiden, Ingrid de Lijser
 • De Haagse Hogeschool: Karin Weisfelt
 • mboRijnland: Marjet Zorge
 • LUMC: Yvette van der Linden, Jeanet van Noord, Mariska Schoonderwoerd
 • Newerk Palliatieve Zorgd DWO, Jopke Kruyt (kwartiermaker)
 • Marente: Wieneke van Rooijen
 • Patiënten en Naastenraad Propallia: Henk Kamphuis, Odile Ebbing
 • Consortium Propallia: Marcella Tam (ambassadeur) 

Het onderwijsknooppunt in Propallia is voortgekomen uit de onderwijswerkgroep die in september 2018 is gestart. De groep komt 5 keer per jaar (fysiek of digitaal)  bij elkaar. Daarnaast is er  1 keer per jaar een overleg tussen het management van de onderwijsinstellingen en het dagelijks bestuur van Propallia om voortgang en kaders af te spreken. Ook zijn er stevige banden met het landelijke O2PZ (Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg) programma. Leden van het onderwijsknooppunt zijn vertegenwoordigd in 3 van de 4 werkgroepen van dit programma, het onderwijsknooppunt levert ook de kwartiermaker en de ambassadeur voor het O2PZ project in de Propallia regio.

Wat doet het onderwijsknooppunt?

Onderwijs

 • Visieontwikkeling op palliatieve zorg in het onderwijs in de regio
 • Bevorderen samenwerking tussen WO, HBO en MBO instellingen op het gebied van  palliatieve zorg
 • Aanleg en beheer gastdocentenlijst: breed delen van kennis en ervaring door inzet van ervaringsdeskundigen en docenten in de Propallia regio op specifieke onderwerpen.
 • Organiseren van informatie en uitwisseling in de regio rond PZ Onderwijs (jaarlijkse Propalliagroep bijeenkomst, bijvoorbeeld in 2019: Onderwijsmarkt, in 2021: Patienten en naasten in het onderwijs)
 • Gezamenlijk oppakken landelijke projecten (VIMP scholing PZ aan docenten 2021)
 • Ontwikkelen van onderwijstools; onderwijskaarten

 Patiëntenzorg

 • Gezamenlijke accenten bepalen en uitwerken: 2020-2021 focus op patiënten en naasten  (Inzet als gastdocent, benutten van de eigen ervaringsdeskundigheid van de studenten, studenten meer naar de PZ praktijk, de leefwereld van patiënten en naasten en het sterven van patiënten dichter naar studenten brengen.) 

Onderzoek

 • Bespreken van onderzoeksuitkomsten die gebruikt kunnen worden in PZ onderwijs (signaleringsbox, COVID-19 module)

Wat levert het op?

Onderwijs

 • Centrale visie op onderwijszaken PZ
 • Meer verbinding tussen verschillende soorten onderwijs en daarmee opstap naar interdisciplinair leren.
 • Praktische tools en ondersteuning voor de PZ contactpersonen in de aangesloten onderwijsinstellingen 

Patiëntenzorg

 • Patiënten en naasten(perspectief) prominenter plek in het onderwijs

Onderzoek

 • Onderzoeksresultaten vinden weg naar opleiding (zie boven)

Kortom: elkaar sneller vinden, in een laagdrempelige netwerkstructuur waardoor kennis delen en samen PZ onderwijs ontwikkelen vanzelfsprekend is.

 

Bekijk ook het YouTube filmpje over het onderwijsknooppunt.