Nieuw hulpmiddel en e-learning ontwikkeld t.b.v. besluitvorming bij ernstige beroerte

27-01-2020 Consortia Consortium Noord-Holland en Flevoland
Nieuw hulpmiddel en e-learning ontwikkeld t.b.v. besluitvorming bij ernstige beroerte

Als na een ernstige beroerte de vraag rijst of wel of niet doorbehandelen zinvol en gewenst is (bijvoorbeeld het al dan niet starten of voortzetten van sondevoeding), staan artsen en familieleden vaak voor een ingewikkeld dilemma.

Nieuw hulpmiddel en e-learning ontwikkeld t.b.v. besluitvorming bij ernstige beroerte
Ruim 20% van de patiënten met een beroerte overlijdt in de eerste maand na het CVA en dit percentage loopt op tot meer dan 40% bij mensen ouder dan 85 jaar. Er bestaat grote behoefte aan een specifieke beschrijving van palliatieve zorg voor deze doelgroep omdat de setting van palliatieve zorg voor deze patiënten sterk afwijkt van de meeste andere palliatieve trajecten, door factoren als een hoge tijdsdruk, een onzekere prognose en het doorgaans niet mee kunnen beslissen van de patiënt.

Er is een hulpmiddel ontwikkeld dat de arts en de familie helpt gezamenlijk een besluit te nemen op basis van drie invalshoeken die voor deze beslissing van belang zijn: de (veronderstelde) keuze van de patiënt, de medische noodzaak en het comfort van de patiënt. Voor degenen die zich verder in dit onderwerp willen verdiepen is er tevens een e-learning ontwikkeld. De e-learning kan voorlopig kosteloos worden gevolgd. De hulpmiddelen staan op de volgende websites:  www.behandelbeleidbijberoerte.nl en www.sondevoedingnaberoerte.nl