MuSt-pc

18-10-2018 Consortium Propallia
MuSt-pc

De zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg van de academische ziekenhuizen en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) werken samen aan het ontwikkelen van de digitale MuSt-PC tool, die zorgverleners en patiënten gaat ondersteunen bij de signalering, behandeling en monitoring van klachten bij een levensbedreigende ziekte.

 

Dit landelijke project is onderdeel van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. De zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg van de academische ziekenhuizen en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) werken samen aan het ontwikkelen van de digitale MuSt-PC tool, die zorgverleners en patiënten gaat ondersteunen bij de signalering, behandeling en monitoring van klachten bij een levensbedreigende ziekte.

Met dit observationele onderzoek willen we te weten komen van welke lichamelijke, psychosociale en existentiële problemen mensen in de palliatieve fase gelijktijdig last hebben. Om inzicht hierin te verkrijgen zijn twee landelijke meetweken geweest van 10 t/m 14 september en van 24 t/m 28 september 2018.

Zorgverleners (verpleegkundigen, artsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners) worden benaderd om op één of meerdere dagen van deze meetweken aan patiënten in de palliatieve fase te vragen een klachtenvragenlijst eenmalig in te vullen. Het gaat hierbij om alle patiënten met een levensbedreigende ziekte (hartfalen, COPD, kanker, neurologische ziektebeelden, et cetera). De vragenlijst bestaat uit de Utrecht Symptoom Dagboek-4 dimensioneel en enkele vragen over patiënt karakteristieken. Deze informatie zullen we gebruiken om multidimensionele behandelstrategieën voor gelijktijdig voorkomende klachten te ontwikkelen, waarmee de klachtenlast in de palliatieve fase efficiënter verlicht wordt. De vragenlijst wordt anoniem door patiënten ingevuld en de gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon.

Meer informatie over het project is te vinden op https://www.must-pc.nl/