KWASA

10-02-2021 Projecten Septet

KWASA staat voor KWAliteit van zorg; SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase. Doorontwikkeling van twee Goede Voorbeelden palliatieve zorg.

KWASA staat voor KWAliteit van zorg; SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase. Doorontwikkeling van twee Goede Voorbeelden palliatieve zorg.

Vanwege het volgen van het landelijk advies met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) zijn wij genoodzaakt om:

  • alle interviews, focusgroepen en/of projecttrainingen waarbij patiënten, naasten en/of zorgprofessionals betrokken zijn te annuleren
  • bijeenkomsten in de eerste lijn, hospices, verpleeghuizen en ziekenhuizen als daar patiënten, naasten, zorgprofessionals en/of zorgvrijwilligers bij betrokken zijn te annuleren
     

Dit betekent voor KWASA dat de volgende bijeenkomsten geannuleerd zijn:

  • 12 maart: Stuurgroep
  • 16 maart: Startbijeenkomst Norschoten Klaverweide
  • 24 maart: Startbijeenkomst Norschoten Kweekweg

Mocht dit vragen oproepen dan kunt u contact opnemen met Katrin Kochems via k.kochems@umcutrecht.nl

KWASA onderzoek

Achtergrond

Om de palliatieve zorg te verbeteren zijn er verschillende Goede Voorbeelden ontwikkeld. Besluitvorming in de palliatieve fase (BPF) en Signalering in de palliatieve fase (SPF) zijn er twee van. Deze Goede Voorbeelden zijn beide gestoeld op het concept ‘palliatief redeneren’ maar werden bewust achtereenvolgens ontwikkeld voor verschillende gebruikersgroepen, BPF voor artsen en verpleegkundigen en SPF voor verzorgenden. Naadloze samenwerking tussen deze gebruikersgroepen is essentieel voor de best passende zorg, gebaseerd op de wensen en prioriteiten van de patiënt en zijn naasten. Zonder goede afstemming is goede signalering en goede besluitvorming niet mogelijk. Ondanks de gelijke basis geven huidige gebruikers aan  dat de afstemming tussen beide gebruikersgroepen beter kan. Ook is het niet altijd helder dat beide Goede Voorbeelden bijdragen aan hetzelfde doel, namelijk de best passende zorg, waarbij wensen en prioriteiten van de patiënt en zijn naasten centraal staan. Betere integratie van BPF en SPF is nodig om te zorgen voor passende zorg voor patiënten waarbij artsen, verpleegkundigen en verzorgenden betrokken zijn.

Doel onderzoek

Het KWASA project richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen zorgverleners van verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg  voor mensen in de palliatieve fase die thuis of in een verpleeghuis verblijven. In dit project worden de bestaande Goede Voorbeelden BPF en SPF doorontwikkeld tot een integrale werkmethode, implementeert en digitaliseert. Het doel van het samenvoegen van deze Goede Voorbeelden is om sneller vragen en problemen in de lichamelijke, sociale, psychische en existentiële dimensie op te kunnen merken. Met deze informatie kunnen zorgverleners gezamenlijk keuzes maken in het aanbieden en verlenen van zorg. Het project wordt uitgevoerd binnen het Consortium Septet, regio Midden-Nederland.

Plan van aanpak

Alle fasen zijn erop gericht om implementatie van de integrale werkmethode van BPF en SPF te realiseren. We werken volgends de cyclus van het Action Research design: identificeren van het probleem, inrichten van een actieplan en dataverzameling, maken van analyses en het bijstellen van het actieplan op basis van nieuwe informatie. Voor de optimale ontwikkeling van de integrale werkmethode wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken: 1) patiënten en naasten, 2) zorgverleners, en 3) organisatie.

Het KWASA project bestaat uit 4 delen:

Deel 1. Oriëntatie Knelpuntenanalyse
Deel 2. Planning Ontwikkeling draft integrale werkmethode
Deel 3. Actie & Observatie Acties uitzetten op locaties
Deel 4. Reflectie & evaluatie Concluderen en adviseren voor landelijke implementatie

 

Onderzoeksteam

Het onderzoek word uitgevoerd binnen het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht (EPZU). Het EPZU is aangesloten bij he Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Prof. dr. Saskia C.C.M. Teunissen
(Projectleiding)
Dr. Everlien de Graaf
 
Drs. Ginette Hesselmann
 
Drs. Katrin Kochems
(uitvoerend onderzoeker)
 
Katrin heeft een opleiding in volksgezondheid en gezondheidszorg in Europa (European Public Health) en is epidemioloog. Ze is sinds 15 oktober 2018 als promovenda verbonden aan het KWASA project. Hiervoor was zij werkzaam als onderzoeker bij Pallas, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau in Rotterdam.
 

Samenwerkingspartners

Het project is ingebed in het Consortium Palliatieve Zorg SEPTET. Zorgbelang Inclusief zorgt voor de vertegenwoordiging vanuit patiënten (patiënten en naasten raad Septet). Samenwerkingspartners zijn de netwerken Palliatieve Zorg Septet, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), IKNL/PZNL en Hogeschool Utrecht.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker, Katrin Kochems via tel. 06 3733 6864 of stuur een e-mail.

Nieuwsbrief

Klik hier als u de nieuwsbrief wilt ontvangen.