Zelfevaluatie palliatieve zorg

24-02-2020 Consortium Propallia
 Zelfevaluatie palliatieve zorg

Zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. Om deze inzichtelijk te maken en te verbeteren, kunnen organisaties de zelfevaluatie palliatieve zorg doen. Deze zelfevaluatie is een product van PZNL en is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

Wij vroegen twee personen uit de regio, Jolanda Kints en Marieke Verheul, naar hun ervaringen met zelfevaluatie. 

Jolanda Kints is adviseur Kwaliteit en Beleid bij thuiszorgorganisatie Vierstroom Zorg Thuis.

“Samen met de aandachtsvelders palliatieve terminale zorg (PTZ) heb ik de zelfevaluatie binnen Vierstroom opgepakt. Vierstroom heeft 50 wijkteams en is actief in het gebied van Woerden via Gouda tot Zoetermeer en van Capelle aan den IJssel tot Schoonhoven. We hebben ervoor gekozen om vijf wijkteams te betrekken bij de zelfevaluatie, verspreid over ons gehele werkgebied. De wijkteams bestaan uit verzorgenden en verpleegkundigen”

Boeiende gesprekken

“We zijn gezamenlijk met elkaar gaan zitten, dus een afgevaardigde uit elk wijkteam en ik als adviseur Kwaliteit en Beleid. Vooraf heb ik elke team-afgevaardigde gevraagd om twee onlangs afgesloten palliatieve dossiers paraat te hebben, waarin hij of zij zelf nauw betrokken is geweest. We hebben de evaluatie dus ingevuld op basis van tien dossiers. Dat ging prima. We hebben twee keer twee uur bij elkaar gezeten om gezamenlijk de door te nemen. Dit leverde boeiende gesprekken op.”

Veel zaken goed geïntegreerd

 “Natuurlijk waren er verschillen, maar wat we in elk geval overal terugzagen was dat over het algemeen veel zaken goed geïntegreerd zijn. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de eigen regie van de cliënt, het betrekken van de mantelzorg en het signaleren van veranderingen in de omstandigheden of behoeften van de cliënt of mantelzorger en het anticiperen daarop.”

Vroege markering als hét verbeterpunt

“Wel zagen we dat de palliatieve fase zowel door de wijkteams als in de keten, nauwelijks of te laat, gemarkeerd wordt. Zolang de markering niet tijdig gebeurt, kan het proactieve proces daarachter niet goed plaats vinden. In samenspraak met de aandachtsvelders PTZ is dit punt structureel verweven in hun  instructies, workshops en scholingsactiviteiten, waaronder de basisscholing PTZ die zij aanbieden aan de wijkteams van Vierstroom ZorgThuis.“

Maak het niet te groot en begin

“Ik kan andere organisaties van harte aanbevelen om met de zelfevaluatie aan de slag te gaan. Het geeft veel inzicht; in waar verbetering mogelijk is maar ook wat er al goed gaat. Maak het niet te groot en begin. Het mooiste is daarbij als de mensen op de werkvloer, met ondersteuning van een kwaliteitsfunctionaris, komen tot een brede inventarisatie.”

 

Marieke Verheul is teamleider zorg bij woonzorgcentrum Beth-San.

“Beth-San is gevestigd in een prachtig gebouw in Moerkapelle. We hebben ruime verzorgingsappartementen, kleinschalige woongroepen voor psychogeriatrische bewoners en appartementen voor Eerste Lijns Verblijf. De aandachtsvelders palliatieve zorg zijn bij ons leidend geweest bij het invullen van de vragen van de zelfevaluatie. Ook was de locatiemanager bij een gedeelte aangesloten.”

Focus op de terminale fase

“Uit de uitkomsten bleek dat de focus in onze organisatie vooral ligt op de terminale fase. De markering is vooral reactief op het ziekteverloop. Proactieve zorgplanning is binnen de organisatie niet echt in beeld. Als het wel gebeurt, dan komt het vrijwel altijd uit de zorg zorgmedewerkers zelf.”

Aan de slag met proactieve zorgplanning

“Naar aanleiding van de uitkomsten van de zelfevaluatie gaan we bij Beth-San met verschillende zaken aan de slag. Zo gaan we bijvoorbeeld de basisscholing palliatieve zorg implementeren. Ook willen we meer en tijdiger aandacht voor de eigen regie van de cliënt.”

Ga in gesprek en maak gebruik van elkaars kwaliteiten

“Mijn advies aan andere organisaties: “Bundel je krachten met bijvoorbeeld een andere intramurale instelling. De zelfevaluatie is niet bedoeld als een oordeel maar een startpunt van gesprek. Ga in gesprek en maak gebruik van elkaars kwaliteiten.”

Wil je meer weten over de zelfevaluatie? Kijk hier of neem contact op met de coördinator van het netwerk palliatieve zorg in jouw regio.