E-learning 'palliatieve zorg aan migranten met een niet-westerse achtergrond'

27-01-2020 Consortia Consortium Noord-Holland en Flevoland
E-learning 'palliatieve zorg aan migranten met een niet-westerse achtergrond'

Het behoud van waardigheid van patiƫnten in de laatste levensfase en het bevorderen van waardig sterven zijn kerndoelen binnen palliatieve zorg. Wat als 'waardigheid' wordt aangemerkt, is echter sterk cultureel bepaald.

E-learning 'palliatieve zorg aan migranten met een niet-westerse achtergrond'
Het behoud van waardigheid van patiënten in de laatste levensfase en het bevorderen van waardig sterven zijn kerndoelen binnen palliatieve zorg. Onderzoek en het huidige maatschappelijke debat rondom waardigheid weerspiegelen vooral waarden van autochtone Nederlanders. Er ligt een sterke nadruk op waarden als autonomie en recht op zelfbeschikking. Wat als 'waardigheid' wordt aangemerkt, is echter sterk cultureel bepaald. Het is de vraag of de westerse lezing van waardigheid gedeeld wordt door de steeds groter wordende groep patiënten van niet-westerse herkomst die palliatieve zorg behoeft.

In het project 'Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten'  is onderwijsmateriaal ontwikkeld over passende palliatieve zorg aan migranten. U vindt u de e-learning hier. Deze is ontwikkeld voor het MBO/HBO. Het is ook mogelijk de e-learning te plaatsen in het leersysteem van uw school. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jeanine Suurmond.