Coördinatieteam consortium ZWN van start!

21-07-2021 Consortium Zuidwest Nederland
Coördinatieteam consortium ZWN van start!

In mei is het coördinatieteam van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland (ZWN) voor het eerst (digitaal) bijeengekomen.

Dit coördinatieteam vervult de functie van schakelpunt en houdt zich bezig met:

 • Zicht houden op bestaande lerende netwerken en stimuleren ontstaan nieuwe lerende netwerken. 
 • Bevorderen van het verspreiden en delen van kennis en ervaringen in de palliatieve zorg. Deze kennis en ervaringen komen o.a. maar niet exclusief voort uit de lerende netwerken en het onderwijsknooppunt. 
 • Schakelen tussen bovenregionaal en landelijk niveau; in de gaten houden welke landelijke ontwikkelingen opgepakt en geïmplementeerd kunnen worden in ZWN en andersom ontwikkelingen in ZWN agenderen op landelijk niveau.  
 • Voorstellen m.b.t. het verder ontwikkelen van het consortium ZWN voorbereiden voor de consortiumraad. 
 • Het versterken van de Patiëntenadviesraad. 

Het coördinatieteam bestaat uit: 

 • Karin van der Rijt, voorzitter van het consortium en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Erasmus MC.
 • Conny Bouwer, netwerkcoördinator van het netwerk palliatieve zorg Zuid-Hollandse eilanden. Participeert namens de netwerken palliatieve zorg Zeeland, Rotterdam, Waardenland, NWN en Zuid-Hollandse Eilanden.
 • Kitty van der Ven, netwerkcoördinator van het netwerk palliatieve zorg Stadsgewest Breda. Participeert namens de Brabantse netwerken palliatieve zorg in ZWN; Midden-Brabant, Bergen-op-Zoom-Tholen en Stadgewest Breda.
 • Marieke Groot, lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg en ambassadeur van het Onderwijsknooppunt ZWN. Participeert namens het onderwijs en brengt daarnaast het perspectief van praktijkgericht onderzoek in.
 • Agnes van der Heide, professor Zorg en Besluitvorming in de Laatste Levensfase van het Erasmus MC. Participeert vanuit onderzoeksperspectief.  
 • Ingrid Pladdet, specialist ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg. Participeert op persoonlijke titel als inhoudsdeskundige vanuit een consultatieteam. 
 • Anne Kors-Walraven, adviseur palliatieve zorg bij Fibula. Ondersteunt en adviseert de netwerken en consortia palliatieve zorg, o.a. in ZWN.