Actueel: lerend netwerk belemmerde toegang - bijeenkomst 20 mei

31-07-2021 Consortium Zuidwest Nederland
Actueel: lerend netwerk belemmerde toegang - bijeenkomst 20 mei

Op 20 mei hielden we een netwerkbijeenkomst waar 16 mensen uit het werkveld zich bij aansloten. In de bijeenkomst haalden we thema’s op voor activiteiten in de regio.

Thema’s uit de netwerkbijeenkomst
Financiering: financiering voor palliatieve zorg bij mensen met psychiatrische problematiek die geen zorg ontvangen vanuit de WLZ.

Scholing: voor palliatieve zorg bij mensen met belemmerde toegang tot reguliere zorg speelt dat bij veel zorgverleners basale kennis over palliatieve zorg ontbreekt; zowel doordat er weinig verpleegkundigen werken als dat de zorgorganisaties palliatieve zorg niet tot hun takenpakket beschouwen. Ook hebben veel cliënten andere zorgbehoeften dan cliënten in de algemene bevolking. Scholing, ook over somatische zorg, is hierbij nodig. Betrekken van MBOs, die ook in dit overleg ondervertegenwoordigd zijn, is hierbij belangrijk.

Markering: verkenningen in de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problemen lieten zien dat het tijdig markeren van de palliatieve fase een knelpunt is. Een hulpmiddel specifiek voor deze zorg is nodig.

Oppakken van de thema’s
Voor de volgende netwerkbijeenkomst zetten we de volgende activiteiten uit:

  • Gericht ophalen van informatie over financiering van palliatieve zorg voor mensen met belemmerde toegang bij specialisten en gezamenlijk formuleren van actiepunten.
  • Inventariseren bij alle leden wat de wensen voor scholing zijn en wat de leden kunnen bieden wat  betreft scholing.
  • Het opzetten van een projectgroep voor het ontwerpen van een hulpmiddel voor markering van de palliatieve fase bij mensen met belemmerde toegang tot reguliere zorg.

Klik hier voor meer informatie over dit lerende netwerk.