Dichtbij - Deskundig - Slagvaardig - Toegevoegde waarde

Algemeen bericht namens Expertise Centrum Palliatieve Zorg Utrecht

Vanwege het volgen van het landelijk advies met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) zijn wij genoodzaakt om:

 • alle interviews, focusgroepen en/of projecttrainingen waarbij patiënten, naasten en/of zorgprofessionals betrokken zijn te annuleren
 • bijeenkomsten in de eerste lijn, hospices, verpleeghuizen en ziekenhuizen als daar patiënten, naasten, zorgprofessionals en/of zorgvrijwilligers bij betrokken zijn te annuleren
 • Septet bijeenkomsten met de patiënt- en naastenraad te annuleren
 • de Associatie Hospicezorg Nederland Leerwerk Platform bijeenkomst van 02-04-2020 te annuleren.

Op de projectpagina’s vindt u wat dit voor de individuele projecten betekend. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon/uitvoerend onderzoeker van het project.

Wanneer vervolgbeleid bekend is zullen we u opnieuw informeren.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van het Expertise Centrum Palliatieve Zorg Utrecht

Saskia Teunissen

In de regio Midden-Nederland is SEPTET het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg. Zeven netwerken palliatieve zorg werken daarin samen met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland. Door de handen ineen te slaan en goede initiatieven met elkaar te verbinden, kunnen we onze doelen nog beter bereiken. 

Wat willen we bereiken?

Septet wil graag dat voor alle mensen in de palliatieve fase zorg beschikbaar is, gebaseerd op de persoonlijke wensen en behoeften. De zorgvrager, zijn informele en formele zorgpartners werken in dialoog samen in een herkenbare structuur die gericht is op kwaliteit en ontwikkeling.

Waar staan we voor?

 • Dichtbij - Drempelloze zorg dichtbij huis, dichtbij de wensen en behoeften van zieke mens & naasten en dichtbij de praktijk van de zorgverlening. 
 • Deskundig - Deskundige zorg, ondersteuning en begeleiding door professionals en vrijwilligers.
 • Slagvaardig - Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en tijdig bijstellen.
 • Toegevoegde waarde - Datgene doen, wat voor de patient en zijn omgeving er werkelijk toedoet.

Hoe wil Septet dat doen?

 • Septet maakt concrete zorgverbeterplannen en voert projecten uit waarvan de resultaten direct bijdragen aan de kwaliteit van zorg.
 • Septet sluit aan bij in het veld erkende normen over de kwaliteit van palliatieve zorg. Septet let daarbij specifiek op het patiëntenperspectief.
 • Septet stimuleert gebruik van in de regio ontwikkelde kwaliteitsproducten zoals het Utrechts Symptoom Dagboek en het palliatief redeneren. 
 • Zowel patiënten en naast als de brede professionele achterban hebben een belangrijke adviesrol binnen Septet.

Folder

Meer over Septet leest u in onze folder.

Consortium Septet

Contact

Wilt u meer weten over Septet of heeft u een vraag aan Septet, dan kunt u een e-mail sturen aan: contact@septet.nl

Bron: Septet

Auteur: Consortium palliatieve zorg Septet