Propallia: noordelijk Zuid-Holland

Consortium palliatieve zorg Propallia is een samenwerkingsverband van diverse zorg-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de regio noordelijk Zuid-Holland (de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken).

Kenmerken van de regio

1,8 miljoen inwoners, verstedelijkt gebied met enkele landelijke gebieden.

Wie zijn we?

Consortium Propallia is een samenwerking tussen de patiënten en naastenraad, vier netwerken voor palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland (Den Haag, Zoetermeer, Delft, Gouda, Leiden en omstreken), het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum, de Haagse Hogeschool, het ROC Mondriaan, de Leidse Hogeschool, MBO Rijnland, UNC-ZH en PZNL. 

Waarom zijn we er?

Om in nauwe samenwerking met patiënten en naasten de palliatieve zorg in de regio de komende jaren te verbeteren.
Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten in onze regio ontvangen de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek. Juist betekent voor ons: passend bij hun behoeften en wensen, optimaal gebruik makend van de deskundigheid van professionals en vrijwilligers.

Wat is onze werkwijze? 

 • Het patiënten- en naastenperspectief staat voorop 
 • Werken aan verbetering op drie verbeterpunten:
  • Informatie en communicatie
  • Verandering in rollen en relaties
  • Goede overdracht en communicatie
 •  Speciale aandacht voor de doelgroepen:
  • Ouderen 
  • Mensen met een migratieachtergrond 
 •  Verbinden over de lijnen van zorg, onderwijs en onderzoek heen 
 • Gezamenlijk verdiepen van kennis
 • Verspreiden en delen van kennis en ervaringen

Kernteam

Het kernteam wordt gevormd door Mia van Leeuwen (voorzitter), Yvette van der Linden (plaatsvervangend voorzitter, hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg), Marcella Tam (onderzoeker Expertisecentrum Palliatieve Zorg), Annella Vermaas (netwerk palliatieve zorg Delft-Westland-Oostland), Anne Kors (netwerk palliatieve zorg Leiden en omstreken), Ineke Weverling (netwerk palliatieve zorg Midden-Holland), Sven Zeilstra (netwerk palliatieve zorg Haaglanden), Aad de Greef (patiënten- en naastenraad), Annemiek de Roode (patiënten- en naastenraad) en Patricia Appeldoorn (regioadviseur PZNL). 

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de regioadviseur. E-mail: p.appeldoorn@pznl.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief van Propallia kan via deze link (kies voor de nieuwsbrief van Propallia) 

Auteur: Consortium palliatieve zorg Propallia

Projecten

Consortium Propallia