Over Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland & Flevoland

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen binnen de regio mogelijk maken.

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de 10 regionale netwerken palliatieve zorg, IKNL en de expertisecentra palliatieve zorg van het VUmc en AMC.

Voor iedereen met een levensbedreigende aandoening en hun naasten in de regio Noord-Holland en Flevoland willen we optimale palliatieve zorg beschikbaar en toegankelijk maken; deze zorg wordt door de patiënten en naasten ervaren als optimaal, en sluit aan bij wat gewenst en nodig is.

Om dit te bereiken zijn drie zaken essentieel:

  1. Patiënten en/of naasten worden structureel betrokken bij activiteiten van het consortium.
  2. Zorg, onderwijs en onderzoek moet goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken.
  3. Een cultuurverandering waardoor alle betrokkenen tijdig rekening houden met het naderende einde van mensen met een levensbedreigende aandoening.

De netwerken palliatieve zorg vertegenwoordigen zorgaanbieders die ook palliatieve zorg verlenen. Het gaat bijvoorbeeld om thuiszorg organisaties, huisartsen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en hospices. Er zijn tien netwerken palliatieve zorg in Noord Holland en Flevoland.

De consortia zijn opgericht in het kader van het nieuwe Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Dit programma is in 2014 gestart. In dit kader is er het ZonMw programma 'Palliantie', activiteiten in de consortia palliatieve zorg en aanvullend nationaal beleid. Doel van het NPPZ: in 2020 mag iedere burger rekenen op goede palliatieve zorg (juiste plaats, juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning). De eerste bijeenkomst van het Consortium Noord Holland en Flevoland was in het voorjaar van 2014 en op 30 maart 2015 is de samenwerking in een convenant vastgelegd.

Meer informatie over Consortium Noord-Holland en Flevoland

  • Website Consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland
  • Mail coördinatieteam consortium Noord-Holland en Flevoland

Auteur: Consortium palliatieve zorg Noord-Holland & Flevoland