Over Consortium Ligare

Palliatieve zorg | samenwerken en verbinden

Ligare is het regionale consortium Palliatieve zorg in de vier noordelijke provincies. Een samenwerkingsverband waarin de patiënt, naasten en zorgprofessionals samen de koers vormgeven.

Zoals de naam Ligare al aangeeft, is het consortium gericht op samenwerken en verbinden door kennis te delen, te leren en innoveren.

Het kerndoel (missie) van Ligare is:

De patiënt in de palliatieve fase in staat te stellen om samen met zijn naasten persoonlijke keuzes te maken die bijdragen aan een zo positief mogelijk ervaren laatste levensfase en, indien gewenst, te ondersteunen bij het maken en realiseren van deze keuzes.

Samenwerken

De volgende partijen op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek werken samen aan bovengenoemd kerndoel:

  • Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het UMCG
  • De 18 netwerken palliatieve zorg (de 5 netwerken Friesland, de 3 netwerken Groningen, de 4 netwerken Drenthe / Steenwijkerland, de 3 netwerken Twente, Salland, en de 2 netwerken IJssel/ Vecht & Noordoost Overijssel), allen vertegenwoordigd door de netwerkcoördinatoren.
  • Het netwerk kinderpalliatieve zorg Noord Oost Nederland, vertegenwoordigd door de netwerkcoördinator.
  • Onderwijsinstellingen, allen vertegenwoordigd in het onderwijsknooppunt en in het Consortium team vertegenwoordigd door Hogeschool VIAA en Hoogeschool Saxion
  • Patiënten- en naasten, vertegenwoordigd door Zorgbelang Groningen
  • PZNL / Fibula (advies en ondersteuning)

Verbinden

Het versterken van de verbinding tussen behoeften en wensen van patiënten en zorgprofessionals is uitgangspunt van Ligare. 

Speerpunten

Vanuit wensen en behoeften van patiënten en zorgprofessionals is een aantal speerpunten naar voren gekomen; het herkennen van de patiënt met palliatieve zorgvragen, het proactief plannen van zorg en het verbeteren van aandacht voor spirituele zorg in de reguliere zorgverlening. 

Lerend organiseren

Ligare wil ondersteunend en innoverend zijn ten dienste van patiënt, naasten en zorgprofessionals. Dat kan alleen door hen centraal te stellen en dus ‘bottom-up’ te werken. 

Ons doel willen we realiseren door:

 1. Verbinding zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek, waardoor kennis uit onderzoek een plek krijgt in onderwijs en zorgpraktijk, knelpunten uit de zorgpraktijk die onderzoek behoeven worden opgepakt, en onderwijs en zorgpraktijk op elkaar aansluit. 
 2. Lerende netwerken: Van elkaar leren, expertise delen, elkaar kennen, kunnen sparren.
 3. Vliegwiel zijn:
  • Meer slagkracht door werken aan gezamenlijke thema’s.
  • Samen innoveren.
  • Samenwerken om eigen doelen en die van anderen te behalen.
  • Meer overtuigingskracht door bundeling van krachten.
  • Aanspreekpunt zijn voor landelijke partijen.

Meer informatie over Ligare

Wilt u meer weten over Ligare? Neem dan contact op met Mirjam Segers via m.segers@pznl.nl

Informatie over samenwerkinsgverbanden in de paliatieve zorg kunt u vinden op Palliaweb. 


Auteur: Consortium palliatieve zorg Ligare

Consortium Ligare

Consortium Ligare