Privacyverklaring

De beheerders van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl hechten waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We handelen in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dat betekent dat we:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij welke persoonsgegevens verzamelen 
  • Uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen
  • U eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
  • Uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn
  • Passende organisatorische en technische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, te wijzigen of te verwijderen

We geven u graag inzicht in hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en verwijzen u daartoe naar de privacyverklaring van Agora. We adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Cookies
Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de website goed te laten functioneren en uw websitebezoek te meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl bij een bezoek aan de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst. Lees meer over websitebezoek en cookies in de disclaimer.

Google Analytics
Om het websitebezoek van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl te meten, maken de beheerders gebruik van Google Analytics (een website-analyseservice van Google Inc.) De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen en worden altijd anoniem gebruikt. De IP-adressen van bezoekers van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl zijn geanonimiseerd. Agora heeft als verantwoordelijke van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl

Privacybeleid van derden
Op Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl vindt u links naar andere websites. Wij adviseren u voor gebruik van desbetreffende websites het privacybeleid van deze partijen te lezen om uzelf te informeren hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contact
Hebt u vragen over Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl, privacy of wilt u onjuiste informatie onder onze aandacht brengen? Neem dan contact met ons op via info@agora.nl. Voor vragen over de informatie op de consortiumpagina’s, verwijzen wij u naar de contactgegevens op de pagina van het betreffende consortium.

© Agora mei 2018, alle rechten voorbehouden.