Waar staan we met het NPPZ?

Waar staan we met het NPPZ?

Het NPPZ is ambitieus van start gegaan, met maar liefst 14 doelstellingen waarop in vier jaar resultaten moeten worden bereikt. Gaat dat lukken, zijn we op de goede weg? En wat merken patiënten daarvan? 

Voorbereiden op de laatste levensfase bij Parkinson

Voorbereiden op de laatste levensfase bij Parkinson

19-6-2018 | Palliantie

De afgelopen twee jaar heeft ParkinsonSupport, ParkinsonNet, de Parkinson Vereniging, Buurtzorg Nederland en de ZZG Zorggroep vanuit het door ZonMw gesubsideerde project ParkinsonSupport, nabestaanden, mantelzorgers en mensen met de ziekte van Parkinson in de late fase geïnterviewd.

Doel was om inzicht te krijgen in deze fase waarvoor tot op heden nog weinig aandacht is. Naast het ophalen van informatie is er ook gevraagd: als u een tip mag geven aan iemand die in soortgelijke situatie zit/zat, wat zou deze dan zijn? Al deze tips zijn geclusterd en vormgegeven in 8 praktische adviezen welke verwoord en te zien zijn in bijgevoegd video. We hopen dat deze film bijdraagt om met elkaar in gesprek te gaan over de late fase met mensen met de ziekte van Parkinson!

12