Week van de vraag

Week van de vraag

18-10-2018

De “Week van de Vraag” is een actie die het consortium Propallia inzet om de zaken op te sporen, die voor patiënten en hun direct naasten het leven prettiger kunnen maken. Soms zijn dit kleine, relatief eenvoudige zaken, die zich afspelen op fysiek, emotioneel, sociaal of geestelijk gebied, maar die enorm belangrijk voor hen zijn. Elk antwoord is uniek en geeft een doorkijkje in wat mensen bezig houdt en nodig hebben.

Hoe kom je er achter wat het leven prettiger kan maken voor patiënten en hun direct naasten in de palliatieve of terminale fase? Door het te vragen!

De netwerken palliatieve zorg in Propallia organiseren  jaarlijks de Week van de Vraag. Een week waarin zorgverleners een open vraag stellen aan de patiënt om te achterhalen wat het verschil maakt voor de patiënt.

Voor de Week van de Vraag worden geplastificeerde kaartjes verspreid met mogelijke vragen. Meestal gaat het om kleine, relatief eenvoudige zaken, die zich afspelen op fysiek, emotioneel, sociaal of geestelijk gebied, maar die enorm belangrijk voor de patiënt zijn. Kleine gebaren, aandacht of heldere informatie bijvoorbeeld.

Op de achterzijde van het kaartje staan vragen om te reflecteren, maar ook om te inspireren. Hartverwarmende ervaringen kunnen gemaild worden naar het netwerk palliatieve zorg. Bijzondere momenten zullen periodiek gedeeld worden om andere zorgverleners te inspireren om deze vragen in de reguliere werkwijze op te nemen.

Van de resultaten van de “Week van de Vraag” en een aantal interviews met naasten is een videoimpressie gemaakt. 

De resultaten van 2018 zijn gebundeld in een document.

Propallia zal met enige regelmaat een “Week van de Vraag” (met wisselende inhoud) organiseren.


Propallia Projecten

Documents to download