Werkvormen onderwijs palliatieve zorg

Werkvormen onderwijs palliatieve zorg

De werkgroep onderwijs van Propallia verzamelt werkvormen om in onderwijs aan de slag te gaan met het onderwerp palliatieve zorg.

Op elke onderwijskaart vindt u een korte omschrijving en het beoogd doel, aantal studenten, duur van de werkvorm, benodigde voorbereiding en materialen, voorbeelden uit de praktijk en waar meer informatie te vinden is.

Week van de vraag

Week van de vraag

18-10-2018 | Propallia Projecten

De “Week van de Vraag” is een actie die het consortium Propallia inzet om de zaken op te sporen, die voor patiënten en hun direct naasten het leven prettiger kunnen maken. Soms zijn dit kleine, relatief eenvoudige zaken, die zich afspelen op fysiek, emotioneel, sociaal of geestelijk gebied, maar die enorm belangrijk voor hen zijn. Elk antwoord is uniek en geeft een doorkijkje in wat mensen bezig houdt en nodig hebben.

MuSt-pc

MuSt-pc

18-10-2018 | Propallia Projecten

De zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg van de academische ziekenhuizen en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) werken samen aan het ontwikkelen van de digitale MuSt-PC tool, die zorgverleners en patiënten gaat ondersteunen bij de signalering, behandeling en monitoring van klachten bij een levensbedreigende ziekte.

 

Oog voor naasten

Oog voor naasten

18-10-2018 | Propallia Projecten

Het doel van het project Oog voor Naasten is het ondersteunen van generalistische zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen in het geven van systematische voor- en nazorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid.

 

Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners (SigMa)

Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners (SigMa)

18-10-2018 | Propallia Projecten

In het verpleeghuis wordt palliatief-terminale zorg vaak pas laat ingezet omdat verzorgenden niet tijdig herkennen dat de situatie en behoeften veranderen. In het project wordt, door verzorgenden, onderzoekers, familie en patiënten samen, in 14 verpleeghuizen uit een reeks instrumenten (methodes, tools) zoals de ‘IKNL signaleringsset’ en de ‘surprise question’ gekozen en uitgeprobeerd voor het nauwkeuriger en eerder signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase.