Consortia nieuws

Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie

Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie

Elk jaar krijgen meer dan 13.000 mensen de diagnose longkanker. Bij ruim de helft van hen is de ziekte dan al zover gevorderd, dat alleen palliatieve behandelopties resten. Helaas blijkt uit onderzoek van onder meer NFK (2018) en het Zorginstituut (2017) dat de palliatieve zorg een flink deel van de patiënten die er behoefte aan hebben niet tijdig en volledig bereikt. Ernstig zieke mensen lopen daardoor waardevolle zorg en steun mis die in hun omgeving wel voorhanden is. Als patiëntenorganisatie wil Longkanker Nederland dat graag veranderen. Dat kán gelukkig ook. Hoe? Met het project: “Implementatie Waaier Palliatieve Zorg”.

Succesvolle aanpak

De “Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie” is in 2018 ontwikkeld in de regio Breda tijdens het “Project Nazorg Stadium IV Longkanker” in het Amphia Ziekenhuis. Uit de projectevaluatie bleek dat er een enorme kwaliteitsverbetering ontstond als patiënten een praktische regionale verwijsgids over palliatieve zorg uitgereikt kregen van een daartoe getrainde verpleegkundige. Het lijkt een simpele aanpak, maar uit de evaluatie bleek dat de toeleiding naar en de samenwerking met het palliatieve netwerk in de regio ontzettend versterkt was. Patiënten zagen hun kwaliteit van zorg en steun flink stijgen en ook hun naasten en de betrokken zorgprofessionals waren positief. Dit succes gunnen we als Longkanker Nederland ook aan patiënten, naasten en verpleegkundige elders in Nederland. Daarom willen we de aanpak ook graag samen met partijen in de regio Zuidwest- Nederland beschikbaar maken.

Meedoen? 

Neem s.v.p. contact met ons op als u meer wilt weten over de realisatie van dit project of als u wilt meewerken aan het project en/of aan de realisatie van de “Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie regio Zuid-West”. We zijn altijd op zoek naar samenwerkingspartners in de keten van (palliatieve) longkankerzorg. Mail hiervoor naar Longkanker Nederland t.a.v. Alice Dallinga of kijk voor meer informatie op www.longkankernederland.nl/projecten 

Auteur: