Consortia nieuws

Visie patiënten en naastenraad Propallia

Visie patiënten en naastenraad Propallia

De patiënten en naastenraad (PNR) vormt het hart van Propallia. Onlangs hebben de leden een visie opgesteld om de inzet scherper te krijgen en binnen Propallia te delen. Uitgangspunt is dat het, zeker in de laatste levensfase, erg belangrijk is dat mensen in hun eigenheid, met hun specifieke eigenschappen en wensen gezien en begrepen worden. Dat geldt zowel voor de patiënt, jong en oud, als voor de naaste(n).

Het team van zorgverleners en vrijwilligers kan alleen goede zorg leveren wanneer zorgvuldig wordt afgestemd, goed wordt gekeken, de juiste vragen worden gesteld en de antwoorden daarop worden vertaald in passende zorg. Zowel iets doen als iets laten kan zo voor patiënt, naaste en zorgverlener blijvend hartverwarmend zijn. Wil je weten wat dit in de praktijk betekent en waar de PNR zich voor inzet? Bekijk het volledige visiestuk

Auteur: