Consortia nieuws

Overzicht vijf transmurale zorgpaden buiten TSPZ regio

Overzicht vijf transmurale zorgpaden buiten TSPZ regio

Binnen het project Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg (TSPZ) zijn er gesprekken geweest met contactpersonen van vijf verschillende transmurale zorgpaden buiten onze regio. In samenwerking met deze contactpersonen en coördinatoren is een overzicht ontwikkeld waarin elk van deze zorgpaden kort wordt samengevat. Doel is om helder te laten zien wat de zorgpaden inhouden, op welke aspecten de zorgpaden overeenkomen en waar zij verschillen.

Hier vindt u dit overzicht, inclusief een begeleidende tekst. Het document is eerder al toegestuurd aan de netwerkcoördinatoren en projectleiders binnen het TSPZ project. Wij hopen dat het inspiratie biedt bij verdere ontwikkelingen rondom de zorgpaden in de TSPZ regio.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Marijanne Engel

Auteur: